Eduard Urx

komunistický politik, novinář, básník, literární kritik (1903 - 1942)
Další informace

Srovnání: jak se ulice proměnila

Další výstupy třídy

Co v ulici chybí?
3D modely
Erb ulice
Další erby

Fotografie z průběhu celého projektového týdne