Poříčská brána

zaniklá pražská stavba, stála blízko nádraží Těšnov
Další informace

Srovnání: jak se ulice proměnila

Další výstupy třídy

3D modely
Erb ulice

Fotografie z průběhu celého projektového týdne, aktivity pro 1.B