Petr Slezák

zaměstnanec textilní továrny, kde založil místní organizaci KSČ, odborář, zatčen nacisty a popraven v r. 1944 (1887 - 1944)
Další informace

Srovnání: jak se ulice proměnila

Prohlédněte si plakáty
Erb ulice

Fotografie z průběhu celého projektového týdne