Pobřežní

původně ulice vedla kolem ramene řeky Vltavy, které bylo později zasypáno
Další informace

Srovnání: jak se ulice proměnila

Pouliční anketa

Další výstupy třídy

Nové budovy v Karlíně
Mikroklima ulice
Výtvarná výzva: Jak ulice působí na tvoje smysly?
Záznam ze sobotního pirátského vystoupení
Erb ulice

Rozhovor s pamětnicí

Fotografie z průběhu celého projektového týdne