Vítek z Hory

pražský měšťan, kterému patřily ve 14. století vinice na hoře dodnes zvané Vítkov

Srovnání: jak se ulice proměnila

Pouliční anketa

Další výstupy třídy

Dotazník a křížovka
Výtvarná výzva: jak ulice působí na tvoje smysly?
Rozcestníky
3D model: snímek z leteckého simulátoru
Erb ulice

Fotografie z průběhu celého projektového týdne