Jan Perner

projektant karlínského viaduktu a železnice z Olomouce do Prahy (1814 - 1845)

Srovnání: jak se ulice proměnila

Pouliční anketa

Další výstupy třídy

Křížovka
Významné budovy v ulici
Budoucnost Pernerovy ulice
Zajímavé podniky v ulici, rozhovory s obsluhou
Směrovky
3D model budovy Butterfly vytištěný na 3D tiskárně
Erb ulice

Fotografie z průběhu celého projektového týdne