Antonín Sova

básník a spisovatel 1864 - 1928
Další informace

Srovnání: jak se ulice proměnila

Pouliční anketa

Další výstupy třídy

Výtvarné ztvárnění ulice
Píseň – Novoroční sen
Erb ulice

Audio nahrávky

Rozhovor s pamětnicí

Fotografie z průběhu celého projektového týdne